پلی تم

طراح و پیمانکار پروژه های آبیاری تحت فشار


طرح های انجام شده

موقوفات ملك مزرعه رخنهاین پروژه در سال1390 با سیستم بارانی قطره ای با مساحت 116 هکتار در شهر فریمان اجرا شد


شهرداری مشهد منطقه یکاین پروژه در سال 1393 با سیستم آبیاری مکانیکی در شهر مشهد اجرا شد


موقوفات ملک مزرعه جمع آباین پروژه در سال 1390 با سیستم آبیاری قطره ای در شهر چناران اجرا شد


شركت سهامی زراعی كمايستاناین پروژه در سال1393 با سیستم بارانی قطره ای با مساحت 259 هکتار در شهر جغتای اجرا شد


تبلیغات

نظرسنجی

# خواهشمند است نظر خود را در مورد وب سایت ما بفرمایید .
الف خیلی خوب
ب خوب
ج متوسط
د ضعیف

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و مربوط به شرکت پلی تم می باشد

طراحی و پیاده سازی : محمدهادی مبینی